Головна > Конференції 2014 >

Підводна техніка і технологія

Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю

05.11.2014  -  07.11.2014

Важливі дати

 • Завершення реєстрації: 27.10.2014
 • Підтвердження участі: 27.10.2014
 • Завершення прийому оплати: 05.11.2014
 • Розсилка запрошень: 27.10.2014

Місце проведення

м. Миколаїв, пр. Леніна, 3

Аудиторії

Актова зала, ауд. 129, 130, 309б

Напрямки роботи конференції

Графік роботи конференції

05.11.2014 р.:
10.00-14.00 – реєстрація учасників конференції за адресою:
м. Миколаїв, проспект Леніна, 3,
Інститут автоматики і електротехніки НУК
14.00 – пленарне засідання
17.00 – фуршет
06.11.2014 р.:
10.00-14.00 – робота секцій конференції 
17.00 – підсумки конференції
07.11.2014 р.: Культурна програма

Робочі мови конференції

українська, російська

Організатори

 • МОН України
 • Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
 • Центральний науково-дослідний інститут озброєння і військової техніки Збройних Сил України
 • Державне підприємство «Київський науково-дослідний інститут гідроприладів»
 • Державний науково-випробувальний центр ЗС України
 • ДП «Дослідно-проектний центр кораблебудування»
 • Головне Управління ДСНС України у Миколаївській області
 • Академія наук суднобудування України
 • Міжнародна академія морських наук,
 • технологій та інновацій
 • Marine Academy, Vietnam
 • Федерація підводного спорту та підводної діяльності України
 • ТОВ «Посейдон Євро Плюс»

Організаційний комітет

 • Співголови організаційного комітету:
 • Рижков С.С. – д.т.н., проф., ректор НУК
 • Башинський В.Г. – д.т.н., начальник ДНВЦ ЗС України
 • Грицаєнко М.Г. – начальник Головного Управління ДСНС України у Миколаївській області
 • Заступники голови організаційного комітету:
 • Блінцов В.С. – д.т.н., проф., проректор НУК ім. адмірала Макарова
 • Ситченко А.Л. - д.п.н., проф., проректор МНУ ім. В.Сухомлинського
 • Вчений секретар:
 • Бабкін Г.В. – с.н.с. НДЧ НУК
 • Члени організаційного комітету:
 • Блінцов О.В. – к.т.н., доцент, завідувач морською ла-бораторією «Дельта», НУК
 • Герасименя О.А. – начальник управління з питань ци-вільного захисту та надзвичайних ситуацій м. Миколає-ва
 • Горбенко К.В. – директор НДЦ «Лукоморье» Інституту археології НАН України
 • Жолоб О.Г. – директор ДП «Дослідно-проектний центр кораблебудування»
 • Зайцев В.В. – д.т.н., проф., завідувач кафедри морських технологій НУК
 • Зеленко С.М. – к.і.н., докторант, Київський національ-ний університет імені Т. Шевченка, віце-президент Фе-дерації підводного спорту та підводної діяльності Укра-їни
 • Киризюк О.М. – к.т.н., с.н.с., ЦНДІ ОВТ ЗС України
 • Меленко Ю.Я. – директор ДП «Київський НДІ гідроп-риладів»
 • Рудинський В.О. – директор ТОВ «Посейдон Євро Плюс»
 • Сила І.М. – начальник відділу ДНВЦ ЗС України
 • Phan Wan Wan – Ph.D, проф., проректор, Marine Acad-emy, Vietnam

Вартість послуг

Обов’язковий організаційний внесок
Зміст:

оргвнесок для організаційних та типографських витрат на підготовку конференції

Вартість:
 • Студент:
 • 30.0 грн.
 • Співробітник НУК:
 • 50.0 грн.
 • Учасник:
 • 50.0 грн.

  Реєстрація