Головна > Конференції 2017 > Конституція – основа розвитку національного законодавства > Тези >

Теорія та історія держави і права. Філософськи проблеми теорії держави і права.

Зв'язок звичаїв та моралі з сучасними нормами права

Агєєва Марина

Поняття та класифікація функцій права

Галун Володимир

Демократичний характер першої української конституції

Гурова Євгенія

Ідейні зіткнення представників природньої та історичної школи щодо проблеми джерела права

Домашевський Дмитро

До питання про Коротку редакцію Руської Правди

Жиган Антоніна

Прогалини у праві як вид недосконалості законодавства

Зіміна Галина

Прецедент та судова практика як форма і джерело права

Клименко Маргарита

Методи агітаційно-пропагандистської діяльності ОУН у боротьбі за незалежність України

Ліба Дмитро

До питання про різноманіття сучасних правових сімей та їх зближення

Люстіна Анна

Історія формування деонтологічних нормативів адвокатської діяльності в Україні

Максимчук Марина

Правовий нігілізм і правовий ідеалізм: теоретичні аспекти

Нікітченко Марія

Нетипові форми правління у сучасних державах

Оганесян Тамара

Концепція формування тоталітарної демократії

Станіславчук Зоя

Конституція України в сучасній нумізматиці

Кривцов Артем

Особлива козацька демократія

Стельманщук Маргарита