Головна > Конференції 2017 > Конституція – основа розвитку національного законодавства > Тези >

Права і свободи людини. Ґендер.

Поняття та зміст права громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля

Гур’єва Марія

Особенности Закона Туркменистана «Об омбудсмене»

Джумабаев Арслан

Боротьба української Гельсінської групи за права людини

Коваленко Олена

Людина – об’єкт правовідносин?

Макаров Назар

Право людини на смерть

Марковська Наталiя

Проблеми реалізації та гарантії прав і свобод людини і громадянина

Селіверстова Валерія

Проблема взаимоотношений представителей Национальной полиции и гражданских лиц

Шерстюк Виктория, Погорелый Максим