Головна > Конференції 2017 > Конституція – основа розвитку національного законодавства > Тези >

Правова держава та громадянське суспільство: нові ідеї та наукові досягнення.

Новая доктрина передачи власти от избирателей субъектам властных полномочий

Арутюнян Наталия

Гендерне законодавство України: рівноправ’я чи дискримінація чоловіків?

Кузьменко Владислав

К вопросу о новой редакции Конституции Туркменистана

Курбангелдиев Бабыш

Проблема праворозуміння у контексті державотворення

Решетняк Сергій

Регіональна (регіоналістська) держава як форма державного устрою

Севернюк Анастасія

Проблеми вдосконалення інституту законотворчості в Україні

Ситниченко Марія

Деякі проблеми сучасної системи стримувань і противаг в Україні

Соколенко Олександра

Підходи до розуміння поняття механізму держави

Тележенко Тетяна

Новітній етап розвитку громадянського суспільства в контексті «національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки»

Ткач Олександр

Правова держава: de jure і de facto

Федотова Тетяна