ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Тези доповідей (1-3 повні сторінки, включаючи ілюстрації, формули та таблиці) повинні бути набрані в редакторі Microsoft Word 93-2010:

На початку тез вказуються:

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Список літератури подається в порядку посилання після тексту. У першу чергу зазначаються журнальні статті, на які посилається автор у огляді останніх джерел досліджень і публікацій. При цьому просимо звернути увагу на дотримання норм оформлення бібліографії згідно з новим національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. Список складається за чергою посилань у тексті (а не в алфавітному порядку).

НАБІР ФОРМУЛ

Набір формул здійснюється в редакторі формул Microsoft Equation или Math Type Equation.
Допускаються прямі символи, але їх треба розмістити або включити до списку спеціальних символів.
Нумерувати тільки ті формули (внесені на середину рядків), на які є посилання в тексті.
При наборі формул необхідно встановити наступні параметри в редакторі формул:

Шрифт: Розмір (кегль):

ПОБУДОВА ТАБЛИЦЬ

Таблиці мають бути виконані в Exel або Word без заливання.
Кожна таблиця повинна бути надрукована з відповідним заголовком та нумерацією.
Ширина таблиць не повинна перевищувати 16,9 см.

ІЛЮСТРАЦІЇ

Ілюстрації, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт. Всі ілюстрації треба подавати в кольоровому варіанті або в градаціях сірого кольору. Штрихові графічні об’єкти, графіки, діаграми подаються у форматі WMF, TIFF JPG. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 16,9 см.